Wytyczne do przygotowania publikacji:

Streszczenie

Szablon streszczenia do pobrania: streszczenie

Streszczenie proszę przesłać na adres: wipie-konferencja@urk.edu.pl

Publikacja

Szablon artykułu do pobrania: szablon

Objętość publikacji:  do 17 tys. znaków ze spacjami (6-10 stron).

Publikacje powinny mieć charakter badawczy, tematycznie zgodny z problematyką konferencji, z wyraźnym rozgraniczeniem: wstęp, materiał i metoda, wyniki, wnioski, literatura.

Informacja o zakwalifikowaniu publikacji przez organizatorów do dalszego procesu wydawniczego zostanie przesłana autorom drogą mailową.

Artykuł proszę przesłać na adres: wipie-konferencja@urk.edu.pl

Dodatkowe informacje o wydawnictwie https://www.bio-conferences.org .