KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI – 800 PLN
Dla doktorantów koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 700 PLN

obejmuje:
– publikację zakwalifikowanego artykułu w materiałach pokonferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science,
– catering podczas obrad,
– uroczystą kolację połączoną z obchodami 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
– materiały konferencyjne.

konto:
PTIR, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Bank PKO S.A.
92 1240 1431 1111 0000 1045 1375
Tytułem:
Konferencja WIPIE 2017