Program

Konferencja WIPIE 2017 – Współczesne trendy badawcze w Inżynierii Rolniczej,

Jubileusz 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Godzina

Pierwszy dzień

25.09.2017 r.

Centrum Konferencyjne UR w Krakowie –

Aleja 29 listopada 46, 31-425 Kraków

10.00 – 11.00

Rejestracja uczestników – hol Centrum Konferencyjnego

11.00 – 13.00

Otwarcie Konferencji – I sesja plenarna

Przewodniczący sesji prof. Z. Ślipek

Referaty:

– Prof. S. Kurpaska: 40- lecie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR
w Krakowie.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

– Prof. R. Tadeusiewicz: Automatyka, robotyka i sztuczna inteligencja
w inżynierii rolniczej
. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

– Prof. T. Juliszewski: Od inżynierii rolniczej do inżynierii biosystemów. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

– Wystąpienia okolicznościowe gości.

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa – hol Centrum Konferencyjnego

14.00 – 15.30

II sesja plenarna

Przewodniczący sesji prof. J. Frączek

Referaty:

– Prof. V. Rataj: Technical solutions for food production using precision agriculture. Faculty of Engineering. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

– V. Minin: Methodical approach for the transition to environmentally safe agriculture. Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP), St.-Petersburg, Russia.

– Prof. C. Akdeniz: Research trends in agricultural engineering carried out in Edge University on the Department of Agricultural Engineering & Technology. Ege University, Turkey.

– Prof. S. Kowaliszyn. Electrophysical methods in post-harvest treatment of seeds. Lviv National Agrarian University, Ukraine.

15.30 – 16.00

Przerwa kawowa – hol Centrum Konferencyjnego

16.00 – 17.30

III sesja plenarna

Przewodniczący sesji prof. M. Kuboń

Referaty:

– Prof. R. Hołownicki: Miejsce Instytutu Ogrodnictwa w rozwoju zmechanizowanych technologii dla producentów owoców i warzyw. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

– Prof. J. Szczepaniak: Rozwój konstrukcji automatycznych i autonomicznych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

– Prof. J. Przybył: Rozwój profilu badawczo-naukowego Instytutu Inżynierii Biosystemów UP w Poznaniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

– Prof. A Marczuk. Inżynieria rolnicza w ośrodku lubelskim – prowadzone badania i ich perspektywy. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

19.00 –

Uroczysta kolacja – stołówka UR ul. Klemensiewicza 3

obchody Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Drugi dzień

26.09.2017 r.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116B, 31-149 Kraków

9.30 – 11.30

IV sesja plenarna

Przewodniczący sesji prof. S. Tabor

– Prof. A. Figiel: Badania naukowe w obszarze inżynierii rolniczej w UP we Wrocławiu. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

– Prof. A. Lipiński: Stan badań i perspektywy rozwoju inżynierii rolniczej na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

– Prof. T. Gucoł: Adoption of electromagnetic emission on animal tissue to make its distance diagnostics by radiometer. State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine.

– Prof. M. Gaworski: Perspektywy rozwoju prac badawczych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW, WIP. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.

– Prof. T. Dobek: Stan i perspektywy rozwoju inżynierii rolniczej w ośrodku szczecińskim. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

V sesja plenarna

Przewodniczący sesji prof. B. Cieślikowski

– Prof. A. Basareuski: Investigation for additional head loss in helically coiled flexible pipe of a mobile fertigation system. RUE, National Academy of sciences of Belarus of Agriculture Mechanization, Bielarus.

– Prof. B. Havrland: Process AND Quality assessment of solid biofuel made of sweet sorghum biomass. Czech University of Life Sciences Prague.

– Prof. M. Cupiał: Serious games in agriculture. Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie.

– Dr hab. J. Knaga: Modelowanie procesu eksploatacji siłowni PV wspomagającej system energetyczny oczyszczalni ścieków. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

– Dr K. Mudryk: Jakość produktu i surowca – podstawą rozwoju sektora biopaliw stałych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

13.30 – 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 – 15.30

Sesja posterowa /postery można wywieszać od godz. 9.00 – sala 122 a/

Przewodniczący sesji prof. M. Cupiał i dr hab. H. Latała

15.30-17.00

Dr D. Kajrunajtys: IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem – szanse i pułapki

lub

zwiedzanie laboratoriów WIPiE oprowadzający prof. T. Juliszewski

17.00 – 17.30

Podsumowanie i zakończenie Konferencji –
Dziekan Wydziału prof. S. Kurpaska

17.30 –

Spotkanie towarzyskie

9.00 – 16.00

Trzeci dzień

27.09.2017 r.

Wyjazd studyjny/wycieczka – koordynator dr M. Tomasik

wyjazd z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki ul. Balicka 116B:

Elektrociepłownia Skawina oraz zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu połączone z obiadem w klasztorze.