Uniwersytet Rolniczy

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Szanowni Państwo

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na:

Konferencję Naukową pt.: Współczesne trendy badawcze w Inżynierii Rolniczej. Konferencja połączona będzie z obchodami

40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 25.09÷27.09.2017 r. w Krakowie w Centrum Kongresowym UR w Krakowie, oraz na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Patronat nad konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, CIGR – International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering, Komitet Inżynierii Rolniczej.

Celem konferencji jest prezentacja rozwoju nauki i aplikacji jej wyników badań do otoczenia gospodarczego i społecznego w zakresie Inżynierii Rolniczej w aspekcie: rolnictwa precyzyjnego, technologii informatycznych w produkcji żywności, biosensorów, energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami na obszarach wiejskich oraz wspomagania zarządzania gospodarstwami o zróżnicowanej skali produkcji, a także aspekty techniczno-organizacyjne w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Komitet Organizacyjny wspólnie z Komitetem Naukowym Konferencji podejmą starania, aby zaprezentowane materiały (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) były umieszczone w bazie Web of Science lub w jednym z wysokopunktowanych czasopism krajowych..

Organizatorzy:
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Inżynierii Rolniczej

Konferencję objął patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

W ramach konferencji przewidziany jest wyjazd studyjny/wycieczka do Elektrociepłowni Skawina należącej do Grupy CEZ POLSKA oraz zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu (obiad w klasztorze).