Zakres tematyczny konferencji:

Infrastruktura i Środowisko
Produkcja roślinna
Energia w rolnictwie
Systemy zarządzania
Bioprocesy
Technologie informacyjne