Komitet Organizacyjny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

Sekretarz:

dr inż. Zbigniew Daniel

Pozostali członkowie komitetu organizacyjnego:

prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski,
dr hab. Michał Cupiał prof. UR,
dr hab. Anna Szeląg-Sikora,
dr inż. Anna Krakowiak-Bal,
dr inż. Krzysztof Mudryk,
dr inż. Marek Wróbel,
dr inż. Marcin Tomasik,
mgr inż. Maria Szczuka,
mgr inż. Anna Karbowniczak,
mgr inż. Krzysztof Pikul

Adres do korespondencji:

Dr inż. Zbigniew Daniel
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ul. Balicka 116B, 30-149 KRAKÓW
tel: 12 662-46-16
e-mail: wipie-konferencja@urk.edu.pl