Kalendarium

Miejsce konferencji: Kraków

Termin konferencji: 25 – 27.09.2017

8.06.2017 – wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oraz przesłanie tytułu i streszczenia referatu/posteru (w języku polskim i angielskim) na adres wipie-konferencja@urk.edu.pl

31.08.2017 – przesłanie pełnego tekstu artykułu według wymogów edytorskich (język angielski),
na adres: wipie-konferencja@urk.edu.pl
Proszę sformatować prace zgodnie z zaleceniami wydawnictwa https://www.bio-conferences.org .

18.06.2017 – wniesienie opłaty konferencyjnej oraz dla osób zainteresowanych opłaty za wycieczkę
na konto:
PTIR, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Bank PKO S.A.
92 1240 1431 1111 0000 1045 1375
Tytułem:
Konferencja WIPIE 2017