Publikacja

Zważywszy na docelowych odbiorców tj. studentów, doktorantów z koła naukowego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w celu zwiększenia dostępu do fachowej wiedzy oraz nawiązania współpracy środowiskowej planuje się druk wieloautorskiej monografii naukowej dotyczącej problematyki szeroko rozumianego inteligentnego rozwoju, innowacyjności wybranych sektorów gospodarki narodowej, istniejących mechanizmów wsparcia w tym zakresie. Monografia będzie udostępniona nieodpłatnie drogą internetową dla każdego ewentualnego zainteresowanego o czym w pierwszej kolejności zostaną poinformowani wszyscy współuczestnicy projektu.