Konferencja

Kolejnym etapem realizowanego projektu była
konferencja naukowa pt.: „Inteligentny rozwój – wyzwanie dla przedsiębiorczości w XXI wieku„.
Konferencja odbyła się 21 listopada 2017 w PWSZ w Oświęcimiu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. Ponadto prelegentami byli także członkowie kół naukowych działających przy UR w Krakowie. W konferencji uczestniczyli się studenci PWSZ.

Łącznie w konferencji udział wzięło blisko 80 osób.

Konferencja obejmowała:

1. sesję plenarną na której wystąpili pracownicy naukowi. W sesji wystąpili:

– dr Marian Krupa „Zarządzanie projektami na przykładzie wdrożenia systemu klasy ERP w Uniwersytecie Jagiellońskim”
– dr Danuta Kajrunajtys „IT w służbie innowacyjnego przedsiębiorcy”
– dr hab., prof. UR Michał Cupiał „Serious games – współczesne narzędzie pracy”
– dr Zofia Gródek-Szostak „Wsparcie publiczne na rzecz innowacyjności  i przedsiębiorczości w perspektywie 2014-2020”

2. sesję referatową członków/studentów/doktorantów koła naukowego – prezentacja m.in. wyników badań z przeprowadzonych w ramach zadania badań naukowych oraz podejmowanych w ostatnim czasie innych działań naukowych w ramach działalności w kole naukowym. W sesji wystąpili:

– inż. Magdalena Podgórna Inteligentny rozwój społeczno-zawodowy studentów PWSZ w Oświęcimiu
– inż. Radosław Kowalski Rola marki w procesie decyzyjnym przy zakupie ciągników i maszyn rolniczych
– inż. Bartosz Tomaszek Określenie uzysku biogazu z wybranych frakcji powstałych podczas filetowania ryb
– inż. Bartłomiej Jagodziński Określenie ilości uzyskiwania biogazu z kosubstratu na instalacji biogazowej

3. sesję posterową, na której studenci UR – członkowie kół naukowych, mieli okazję zaprezentowania swoich badań

4. podsumowanie realizacji projektu (dr hab. Anna Szeląg-Sikora).


Komitet naukowy konferencji:

Przewodniczący: dr inż. Jakub Sikora

Członkowie:
dr Joanna Stuglik
prof. dr hab. Maciej Kuboń
dr hab. inż. Michał Cupiał prof. UR
dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
dr Radosław Folga
dr Zofia Gródek-Szostak
dr inż. Marcin Niemiec

 

Komitet organizacyjny konferencji:

Przewodniczący: dr hab. Anna Szeląg-Sikora

Sekretarz: dr hab. inż. Michał Cupiał prof. UR

Członkowie:
dr Joanna Stuglik
dr inż. Jakub Sikora
dr Radosław Folga
dr Zofia Gródek-Szostak
dr inż. Marcin Niemiec
mgr inż. Joanna Rorat
mgr inż. Joanna Wieczorek
inż. Magdalena Podgórna,
inż. Bartosz Tomaszek
inż. Radosław Kowalski
inż. Bartłomiej Jagodziński


Dodatkowe informacje

Informacja na stronie PWSZ
Galeria
plakat
rolbaner