Konferencja

Konferencja naukowa pt. „Inteligentny rozwój – Inteligentne specjalizacje regionu – Innowacyjny „JA””

Konferencja naukowa – jako ostatni etap realizowanego zadania zaplanowano zorganizowanie konferencji naukowej, w ramach której odbędzie się:
a) sesja plenarna na której wystąpią pracownicy naukowi,
b) referaty członków/studentów/doktorantów koła naukowego – prezentacja m.in. wyników badań z przeprowadzonych w ramach zadania badań naukowych oraz podejmowanych w ostatnim czasie innych działań naukowych w ramach działalności w kole naukowym,
c) wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca zdobyte w konkursie na najlepszy poster,
d) podsumowanie realizacji całego projektu.

Konferencja będzie miała charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału.