Badania naukowe

W ramach podjętych działań planuje się pod opieką opiekuna naukowego, przeprowadzenie przez studentów z koła naukowego badań naukowych w formie ankiety. Badania będą dotyczyć problematyki inteligentnego rozwoju społeczno-zawodowego. Grupą badawczą będą beneficjenci uczestniczący w realizacji zadania tj. studenci PWSZ w Oświęcimiu.
Wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencji.