Zespół projektowy

Po stronie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej
– koordynator merytoryczny projektu: dr inż. Jakub Sikora
– administracyjnej projektu – dr Zofia Gródek-Szostak

Po stronie Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
– koordynator projektu: dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora

Po stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
– koordynator/wykonawca projektu: dr Joanna Stuglik

Wykonawcy zadań:
– dr hab. inż. prof UR, Michał Cupiał
– dr inż. Marcin Niemiec
– dr Zofia Gródek-Szostak
– dr inż. Jakub Sikora
– dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
– członkowie koła naukowego (studenci, doktoranci)