Opis projektu

Inteligentny rozwój – Inteligentne specjalizacje regionu – Innowacyjny „JA”.

Realizacja zadania zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń wspierających innowacyjną postawę beneficjentów wobec wyzwaniom stawianym regionom w obszarze inteligentnych specjalizacji. Projekt ma na celu wspieranie integracji środowiska akademickiego (członków koła naukowego: studentów, doktorantów, opiekunów naukowych Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki) oraz organizacji pozarządowej – Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, w obszarze popularyzacji wyników badań naukowych oraz kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie wśród studentów i pracowników z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Zadanie publiczne realizowane jest na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Zaplanowane działania to: Promocja zadania, przeprowadzenie cyklu szkleń/prelekcji (4 spotkania), realizacja konkursu dla beneficjentów, przeprowadzenie badań naukowych, druk publikacji naukowej, organizacja konferencji naukowej – podsumowującej realizacje zadania (zakończenie/ewaluacja projektu).

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego