O projekcie

Inteligentny rozwój – Inteligentne specjalizacje regionu – Innowacyjny „JA”.

Realizacja zadania zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń wspierających innowacyjną postawę beneficjentów wobec wyzwaniom stawianym regionom w obszarze inteligentnych specjalizacji. Projekt ma na celu wspieranie integracji środowiska akademickiego (członków koła naukowego: studentów, doktorantów, opiekunów naukowych Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki) oraz organizacji pozarządowej – Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, w obszarze popularyzacji wyników badań naukowych oraz kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie wśród studentów i pracowników z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego