Zgłoszenie

Zapraszamy do rejestracji na webinarium

Klauzula RODO

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31‐120 Kraków. 2) Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e‐mail: iod@urk.edu.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Webinarium „SEGAE – Edukacyjna gra komputerowa w nauczaniu agroekologii” i Pani/Pana w niej udziału. 4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa w Webinarium. 5) Posiada Pani/Pan prawo do: a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) Przenoszenia danych, c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;  6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.